Dekantör

Dekantör

Dekantör santrifüj; yüksek hızda dönen tambur ve tamburla aynı eksende farklı hızda dönen helezon, hız farkını ayarlayan tahrik grubu ile dönen elemanları taşıyan gövdeden meydana gelir. Ayrılacak olan katı-sıvı yada katı-sıvı-sıvı süspansiyonu dekantöre ait dönerli besleme haznesine besleme borusuyla girer. Merkezkaç kuvvetinin etkisiyle süspansiyon helezon besleme haznesinden tambura girer ve tambur yüzeyine doğru özgül ağırlıklar farkıyla katmanlaşır. Çöken katı helezon vasıtasıyla konik kısımdan dışarıya taşınırken, ayrılan sıvı yada sıvı-sıvı( ağır ve hafif sıvı, örnek yağ ve su) tamburun silindir bölümünün bitiminden seviyesi ayarlanabilir plakalardan boşalır.

Dekantör, eski ayırma sistemlerine göre daha yüksek verimle çalışarak üründen, zamandan ve enerjiden tasarruf ederek yeni teknolojinin avantajlarını sunmaktadır. Endüstrinin büyümesiyle artan işçilik giderleri, kapasite artırma ihtiyacı, zamanı geçmiş kesikli (batch) temizleme ve ayırma tekniklerinin yetersiz kalması sürekli (kontinü) işlemeye geçişi gerektirmiştir. Sürekli işlemeyi sağlayan dekantörler, bu sorunları ortadan kaldırarak her türlü gereksinime cevap vermektedir.

Dekantör

Santrifüj Dekantor

NLWB Ağırlıkla Beslemeli Tip Dekantör

Ağırlıkla Beslemeli Tip Dekantör

NLWB Doğrudan Beslemeli Tip Dekantör

Doğrudan Beslemeli Tip Dekantör

NLWS 3 Fazlı Dekantör

3Fazlı Dekantör

 

DekantörDekantör
Dekantör

Alıntı dekantor-separator.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir