Atık suların arındırılması

1 Atık suların arındırılması ve arıtılan suyun yeniden kullanılması Gıda Endüstrisinde Su Tüketimi
Gıda işleme yöntemlerinin çoğunda yıkama, durulama, ısıtma, haşlama, pastörizasyon, soğutma, dondurma, buhar üretimi, gıda üretiminde kullanılan madde olarak ve temizlik, sanitasyon ve dezenfeksiyon amaçlı olarak su kullanılmaktadır. Bu nedenle, gıda endüstrisi yüksek miktarda su tüketimi ile karakterize edilmiştir. Çok çeşitli kullanım alanları olması bakımından, her kullanım alanına göre de suyun kalitesi farklılık gösterir. Suyun kalitesi ve kullanımı için teknik gereksinimlere bağlı olarak, su daha farklı ihtiyaçları karşılamak için de ayarlanabilir.
Gıda üretiminde su, ürün bileşiminde bulunmasının yanında gıda proseslerinde çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Suyun içilebilir kalitede olup olmadığının anlaşılabilmesi için fiziksel, kimyasal ve biyolojik niteliklerinin bilinmesi gerekmektedir.
Suyun geri dönüşüm ve yeniden kullanımı, gıda işlemesinde gerekli olan su miktarını önemli ölçüde azaltır. Bunun için gıda işleme sırasında farklı aşamalarda farklı amaçlar için kullanılan suyun belirli işlemler sonucunda hazırlanması gerekir. Bu işlemler suyun yumuşatılması, filtre edilmesi, klorlanması, klorun giderilmesi, bazı durumlarda demir ve mangan giderilmesi gibi çeşitli işlemleri içerir.
2 Atık Suyun azaltılması
Gıda üretiminde kullanılan suyun gerçek maliyeti, tedarik maliyeti artı bertaraf maliyeti artı atık olarak ürünün potansiyel gelir kaybıdır. Gıda üreticileri tatlı su tüketimi ve atık su oluşumunu azaltmak için çeşitli stratejiler uygularlar:

  1. Birim işlemlerin daha az su kullanılacak şekilde geliştirilmesi: Örneğin; sebze ve meyve konserve teneke kutuları ve cam kavanozlarını temizlemek için buhar kullanımı, domateslerin geleneksel taşıyıcı bantlar ve püskürtmeli yıkayıcı yerine döner kauçuk diskler yardımıyla temizlenmesi vb.
  2. Fabrika içindeki su devresinin optimizasyonu: Örneğin; gıda işleme sırasında kontrolsüz su kullanımını azaltmak ve tasarımı geliştirmek.
  3. Doğrudan geri dönüşüm veya yeniden kullanımı: Gıda işletmesinin farklı birim operasyonlarında, suyun potansiyel kaynaklarını yeniden kullanılmak amacıyla suyun karakteristik özellikleri değerlendirilerek seçmek. Atık suyu buharlaştırma (vakumlu evaporatör sistemi ) ile kesin çözüm getiriyoruz.Tıklayın.