Eşanjör

Borulu Eşanjör imalatı

Borulu eşanjör imalatı firmamız tarafından yapılmaktadır. Keşif ve projelendirme mühendislerimiz tarafından yapılır. Borulu eşanjör zeytinburnu demirciler sitesinde üretilmektedir.Borulu eşanjör imalatçıları, Borulu eşanjör fiyatları hakkında detaylı bilgi almak isterseniz lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız tarafından üretimi yapılan borulu eşanjör (ısı değiştirici) çeşitleri şunlardır.

– Düz borulu eşanjör

– Spiral borulu eşanjör

– Gövde borulu eşanjör

Çift Borulu Eşanjör

Çift Borulu Eşanjör

Borulu Eşanjör

Eşanjörler (Isı Değiştiriciler )

Kaynar su veya buhardan faydalanılarak ısıtma amaçlı veya farklı amaçla kullanılmak maksadıyla sıcak suyun elde edildiği sistemlere eşanjör ( ısı değiştirici ) denir.

Sıcaklığı fazla olan bir akışkan ile daha az ısıda olan bir akışkanın ısı alışverişi prensibine göre çalışır. Geniş alana yayılmış binaların bir noktadan ısıtılmasında sıcak su kullanıldığında borulardan önemli ölçüde ısı kaybı meydana gelmektedir, buhar veya kaynar su kullanılmasında ise ısıtıcı yüzeylerinin çok sıcak olması gibi mahzurlar ortaya çıkar. Bu mahzurları ortadan kaldırmak için eşanjörler kullanılmaktadır. Eşanjörler; borulu eşanjörler ve plakalı eşanjörler olmak üzere iki farklı yapıda imal edilirler.

Borulu Eşanjörler ( Isı Değiştiriciler )

Borulu eşanjörlerin yapımında genellikle dairesel kesitli borular kullanılmaktadır. Dairesel kesitli borular diğer şekilli borulara göre daha yüksek basınçlara karşı daha dayanıklı olduklarından, bu tip eşanjörler yüksek basınçlarda daha çok tercihen kullanılır. Borulu eşanjörler, esas olarak borulardan yapıldığı görülmektedir. Bu sistemde bir akışkan borunun içerisinden akarken, diğer bir akışkan borunun dışından akmaktadır. Boru çapı, boru sayısı, boru uzunluğu, boru adımı ve boru düzenlemesi tasarım aşamasında hesaplanarak belirlenir.

Bundan dolayı borulu eşanjörlerin tasarımlarında oldukça esneklik vardır. Borulu eşanjörleri; çift borulu, gövde borulu ve spiral borulu eşanjörleden oluşmaktadır. Kızgın sudan veya buhardan yararlanarak ısıtma için gerekli 90/70 ºC suyun elde edilmesinde genellikle borulu eşanjörler kullanılır. Borulu eşanjörler gövde borulu, düz borulu ve spiral borulu olarak tasarlanır ve üretilir. Boru demetleri çelik veya bakır borulardan meydana gelmektedir.

Her türlü borulu eşanjör talepleriniz için bizimle iletişime geçerek detaylı bilgi ve teklif alabilirsiniz.

Sipariş için irtibata geçiniz https://wa.me/905447225669
Fabrika-ALİ Paslanmaz Çelik Mamülleri
Ali BATUM Demirciler Sanayi Sitesi 2. Yol No: 32 Zeytinburnu  / İSTANBUL

WatsApp

WatsApp

İş Tel:0(212)546 5268- WatsApp,Gsm:0(544) 722 56 69 Gsm: 0(532) 658 13 65

Düz borulu eşanjörDüz Borulu Eşanjör

Düz Borulu Eşanöjerlere ( Isı Değiştiricilere ) Çift Borulu Eşanöjerlerde ( Isı Değiştiricilerde )
Düz borulu eşanjörleri en basit eşanjör tipi olarak gösterilebilir. Bu sistem küçük çaplı borunun kendinden daha büyük çaplı başka bir borunun içine yerleştirilmesi ile elde edilmektedir. sistemdeki akışkanlardan biri tanesi iç kısımda olan borudan geçerken, diğeri dış kısımdaki borudan geçer. Bu ısı eşanjörler, istenen basınç düşümü ve sıcaklık farkı gereksinimlerini karşılamak amacıyla çeşitli paralel ve seri konfigürasyonlar şeklinde tasarlanabilir. İçerideki boru tek veya çok borulu yapıda olabilir. Eğer halkadaki ısı taşınım kat sayısı düşükse eksenel kanatçıklara sahip iç boru / borular kullanmak mümkündür.

Düz borulu eşanjör imalatı, düz borulu eşanjör fiyatları için firmamızla iletişime geçebilrisiniz.

Düz borulu eşanjörlerin özellikleri:

* Esas kullanım alanı, küçük ısı transfer alanlarının (50 m2’ye kadar) gerektiği proses akışkanlarının duyulur ısıtılması ve soğutulmasıdır.
* Maksimum basınç seviyesi gövde tarafında 350 bar (mutlak), boru tarafında ise 1400 bar (mutlak)
* Sıcaklık aralığı ise (-200 0C) ile (600 0C) arasında değişikik arzedebilir. İhtiyaç durumunda özel malzemeler ile bu sıcaklık aralığı daha da genişleyebilir.
* Tek bir ünite için tipik yüzey alanı 0.25 – 200 m2 arasında değişmektedir.
* Maksimum etkinlik: e =0,9’dur.
* Minimum D T=5K’dır.
* Düz borulu eşanjörlerde genellikle çoklu ünite yapısı kullanılır.
* Mümkün olan durumlarda karbon çeliğinden de yapılabilir.

Düz borulu eşanjörlerin avantajlarını şu şekilde sıralabiliriz:

* Isıl kapasiteyi ve ısı geçiş yüzey alanını artırmak için seri halde montajları yapılabilir.
* Karşıt akış elde etmek bu sistemde kolaydır.
* Yüksek basınçlara dayanabilir yapıdadır.
* Standart modüler konstrüksiyona sahip olması bir avantajdır.
* Bakımı ve tamiri daha kolaydır.
* Temizlenmesi zor olmadığından, özellikle kirletici akışkanlar için iyi bir seçimdir.
* Temini kolaydır.
* Birçok metal ile imal edilebilmesinden dolayı akışkan sınırlaması çok azdır.
Bazı dezavantajları ise şunlardır:

* Özellikle küçük kapasiteler için uygundur.
* Yüksek ısıl kapasiteler (1 MW’ dan daha fazla) için tercih edildiğinde pahalı olmaktadır.

Spiral borulu eşanjör

Spiral borulu eşanjörler (ısı değiştiriciler) : Depo içine yerleştirilen spiral biçiminde sarılmış bir veya daha fazla borudan yapılmaktadır. Spiral boru kullanılmasının nedeni; Isı transfer kat sayısı, spiral bir boruda düz bir borudakinden daha yüksek olduğundandır. Bu tip eşanjörlerin genellikle havuz ve depolardaki akışkanların sıcaklık kontrolünde kullanımı görülmektedir. Helisel bir şekilde yapılabilen serpantinin adımı, sarım çapı ve alanı uygun bir şekilde seçilebilir. Küçük serpantinlerin depo içinde desteğe ihtiyacı olmamasına rağmen, büyük serpantinlerin desteklenmesi gerekir.

Bu yapıdaki eşanjörlerde spiral boru dış yüzeyi ve depo içi kolay bir şekilde temizlenebilirken, borların iç yüzeylerinin temizlenmesi biraz zordur. Bu tip eşanjörlerin depo tarafındaki debi ve akışkan hızları küçük olmasndan dolayı, ısıl kapasite debileri daha küçüktür.

Spiral borulu eşanjörlerin tasarım ve imaları firmamız tarafından yapılmaktadır. Spiral borulu eşanjör fiyatları için en uygun teklifler her zaman için bizdedir. Spiral borulu eşanjör imalatı hakkında detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Spiral borulu eşanjörler (ısı değiştiriciler) genel özellikleri:

– Temizleme neredeyse imkansız olduğundan dolayı temiz akışkanlar için dahauygundur.
– Bu tip eşanjörler Soğutma sistemlerinde kullanılan kondanserler ve eş-eksenli evaporatörler olarak dizayn edilirler.

Spiral borulu eşanjörler (ısı değiştiriciler) bazı avantajları:

– Basit ve ucuz bir şekilde üretilebilir olması önemi bir avantajdır.
– Isıl genleşmesinin neden olduğu gerilme problemleri yoktur.
– Spiral boruların dış yüzeylerinin ve deponun çok kolay bir şekilde temizlenebilir olması.

Spiral borulu eşanjörler (ısı değiştiriciler) bazı dezavantajları ise:

– Spiral olarak sarılmışboruların iç yüzeylerinin mekanik olarak temizlenmesinin çok zor olması.

Gövde borulu eşanjör

Eşanjör Kesiti 2

Eşanjör Kesiti

Sektödeki proses endüstrisinde en çok kullanılan eşanjör çeşididir. Sektörde kullanılan eşanjörlerin yaklaşık % 60’ı gövde borulu eşanjörlerden oluşmaktadır.

Firmamız tarafından ithiyacınız olan gövde borulu eşanjörun hesaplaması, tasarımı ve iamalrı yapılmaktdır. Detaylı bilgi ve maliyet fiyatları hakkında bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Gövde borulu eşanjör (ısı değiştirici), boru ekseni gövdenin eksenine paralel olacak şekilde büyük silindirik gövde içine yerleştirilen birbirine paralel ve yuvarlak borulardan oluşmaktadır. Bu sistemde kullanılan akışkanlardan birisi boruların içinden, diğeri ise gövde tarafında borulara paralel yada çapraz olarak akmaktadır. Bu yapıdaki tTemel elemanları şunlardır; borular (boru demeti), gövde, iki başta bulunan kafalar, boruların tespit edildiği ön ve arka ayna ile gövde içindeki akışı yönlendiren ve borulara destek olabilen şaşırtma levhaları ve destek çubuklarıdır.

Isıl görev, basınç seviyesi, asınç düşümü, kirlenme, imalat yöntemi ve maliyeti, korozyon ve temizleme problemlerine bağlı olarak çeşitli gövde tarafı ve boru tarafı akış düzenlemeleri kullanılır.

Bu tip eşanjörlerin özellikleri:

-Maksimum basınç seviyesi: Gövde tarafında 350 bar (mutlak), boru tarafında ise 1400 bar (mutlak)dır.
– Sıcaklık aralığı: -200 derece ile 600 derece arasında değişmektedir. İhtiyaç durumunda özel malzemelerle sıcaklık aralığı dahada genişletelebilir.
– Tek bir ünite için tipik yüzey alanı 10 – 1000 m2 arasında değişmetadir.
– Maksimum etkinlik: e =0,9 (çok geçişli ünitelerde etkinlik daha küçüktür). Etkinlik; akışkandaki sıcaklık yükselmesinin teorik olarak mümkün olan maksimum sıcaklık yükselmesine oranı olarak tanımlanır.
– Mümkün olduğu zaman karbon çeliğinden yapılmaktadır.
– Minimum D T = 5 K’dır.

Bu tip eşanjörlerin avantajları:

– Neredeyse tüm uygulamalar için kullanılabilir bir yapıdadır; örnek; termik santraller, petrol rafinerileri, kimya endüstrisi gibi.
– Çok esnek ve çok sağlam dizayna sahip.
– Temizleme işlemleri için demonte edilebilecek, sökülebilecek şekilde dizayn edilmesi mümkündür.
– Bakımı ve tamiri kolay yapılabilmektedir.
– Çoklu üniteleri yapmak kolaydır.
– Piyasakolay bir şekilde bulunabilmektedir.
– Birçok metal ile imal edilebilme özelliğinden dolayı akışkan sınırlaması çok az olması bir avantajdır.

Bu tip eşanjörlerin dezavantajları ise:

– 16 bar basınç ve 200 derece sıcaklığın altındaki şartlarda plakalı eşanjörler daha ucuz olabilir.
– Yüksek plan alanı gerektirir. Bunun yanında demeti sökebilmek için ekstra alana ihtiyaç vardır.

Eşanjör Kesiti

Eşanjör Kesiti

Isı Değiştiriciler bir ortamdan diğerine verimli ısı transferi için üretilen ekipman parçalarıdır. Genellikle uygulamalarda ısı değiştiricilerin borularının içinden ve dışından buhar, kızgın yağ, kızgın su, sıcak su, hava, muhtelif buhar ve sıvılar geçmektedir. Sıcak akışkandan soğuk akışkana doğru ısı borular aracılığı ile iletilmektedir.
Ürünlerimiz alan ısıtma – soğutma, klima, enerji santralleri, kimyasal tesisler, petrokimya tesisleri, petrol rafineleri, doğal gaz işleme ve kurutma sistemleri gibi uygulamalarda kullanılmaktadır.
Isı Değiştiricilerin tasarımı maksimum verimliliği sağlayabilmek için bilgisayar destekli son sürüm hesaplama ve tasarım sistemleri ile profesyonel bir ekip tarafından yapılmaktadır:
Termal Tasarım
Yan ayna saclarının mekanik tasarımı ve çelik yapısı
Gürültü seviye tahminleri
Özellikler sayfasının hazırlanması
Genel hatları ile çizimlerin hazırlanması
Tekliflerin hazırlanması
Fiyat tahmini
Firmamız bünyesinde 1976’dan beri Ulusal ve Uluslararası Standartlarda üç farklı çeşit ısı değiştiricisi imal edilmektedir

U Tipi Eşanjör

U Tipi Eşanjör.1

U Tipi Eşanjör.1

Bir ısı eşanjörü kabuğu (dış damar) tarafından sınırlanan U tüpler (saç tokası borular) bir demetinden oluşan sistemi; bir sıvı boruları boyunca akar ve diğer sıvı tüplerin etrafında, dış kabuğu boyunca akar. MULTITHERM boyutları, malzeme ve performans dahil mevcut herhangi bir paket çoğaltabilirsiniz. Biz tüp demetleri “yüzen” “U” tüp demetleri, düz tüp inşa edebilirsiniz, ya da biz sabit boru sac retube olabilir eşanjörleri demetleri çıkarılabilir olmadığında. MULTITHERM herhangi bir malzeme haline kilitli değil. Çoğu demetleri bakır borular ve çelik boru levhalar ile inşa edilecek eğilimindedir.

Basınçlı su reaktörleri olarak adlandırılan nükleer santrallerde, büyük eşanjör buhar jeneratörleri adlandırılan iki-fazlı, kabuk ve borulu ısı eşanjörleri genellikle U-tüpler var. Onlar güç üretmek için bir türbini çalıştırmak için buhar haline yüzey kondansatör dönüştürülmüş su kaynatmak için kullanılır. Çoğu kabuk-ve-borulu ısı değiştirici tüp tarafında ya 1, 2 veya 4 geçişli tasarımlar bulunmaktadır. Bu tüpler sıvı kabuk içindeki akışkan geçer kez sayısına karşılık gelir. Tek geçişte ısı değiştirici , sıvının her borunun bir ucuna ve diğer dışarı gider. Bir boru sistemi, bir ısıtma ortamı ile iç ve dış hem harekete geçirilen bir iç mahfaza içine yerleştirilir bölmeye sahip bir boru sistemi ısı değiştirici açıklanmıştır

Uygulamalar ve Kullanım Alanları:

U Tipi Eşanjör

U Tipi Eşanjör

Bir kabuk ve tüp basit tasarımı ısı değiştirici bu geniş bir uygulama yelpazesi için ideal soğutma çözümü yapar. En yaygın uygulamalardan biri motor, şanzıman ve hidrolik güç üniteleri Hidrolik Sıvı ve yağ soğutma olduğunu. Malzemelerinin doğru seçimi ile aynı zamanda yüzme havuzu suyunun veya yük hava gibi diğer ortamları, soğutma veya ısıtma için kullanılabilir. Bir kullanmanın önemli avantajlarından biri, kabuk ve tüp ısı değiştirici de özellikle (tüp Plakalar, dış kabuk kaynaklı değildir) bir kayar boru demeti kullanılabilir modelleri ile, servis genellikle kolay olmasıdır. Da kullanılabilir sabit boru sac ısı değiştirici .

  Sipariş için irtibata geçiniz

Fabrika-ALİ Paslanmaz Çelik Mamülleri
Ali BATUM Demirciler Sanayi Sitesi 2. Yol No: 32 Zeytinburnu  / İSTANBUL

İş Tel:0(212)546 5268- WatsApp,Gsm:0(544) 722 56 69 Gsm: 0(532) 658 13 65

https://wa.me/905447225669

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir