Pastorizatör Çeşitleri

Meyve suyu için boru şeklindeki basit pastörizatör:

Eşanjörlü pastörizatör 2Küçük ölçekli normal giderleri azaltmak amaçlı, işi genişletmek isteyen üreticiler için olası makul maliyetli bir çözüm olarak pastörize ihtiyacı için basıt çözüm. Henüz tarla denemeleri yapan amatör işletme adaylarına önerilen sistem.

Pastörizasyon bozulmaya neden olan enzimleri devre dışı bırakarak ve gıda da bulunan en zararlı ve bozucu mikro-organizmaları yok ederek gıdaların raf ömrünü uzatır. Bu, renk, doku ve gıda tadı minimal değişikliklere yol açabilir.

Meyve sularının bozulmasının başlıca nedenleri, doğal olarak meydana gelen ürüne dışarıdan  yerleşen enzimler, ve fermantasyon nedeniyle asit hoşgörülü mayaların büyüme faaliyetidir.

Bu istenmeyen değişiklikleri önlemek için, pastörizasyon sırasında ısıtma doğru sıcaklığını ve süresini kurmak gereklidir. Kullanılan ısı işleminin şiddeti gıda ve bunun içinde, mikro organizmalar ve enzimlerin tipi ve konsantrasyonu doğasına bağlıdır. Genel olarak, enzimler denatüre etmek için yeterli olan kabul edilebilir ısıtma seviyelere maya konsantrasyonunu azaltacaktır. Bu seviye 60-90 derece ile 100 derece arasındadır

Büyük ölçekli pastörizasyon, genellikle en az kalite kaybı ile, etkili bir şekilde bir ürün üreten, sıkı kontrollü şartlar altında hızlı bir şekilde ısı ve sürekli olarak suyu soğutmak plakalı ısı değiştirici içerir. Ekipman gofret, buhar ve elektrik gerektiren, karmaşık kontrolleri ile çok pahalı ve yüksek verimlilik ile bitkilerde, daha ekonomik ve  sadece. , özellikle dünyanın az gelişmiş bölgelerinde, küçük ve orta ölçekli işletmeler, basit sistemi kullanırlar.

Eşanjörlü pastörizatör

Eşanjörlü pastörizatör

Sipariş için irtibata geçin
Ali BATUM  Tel: (0544) 7222 5669    – Tel:    (0532) 658 1365
Zeytinburnu / Demirciler Sit. İstanbul
arhavisanayi@gmail.com

Pastörizasyon:
Gıdanın raf ömrünü uzatmak amacıyla yapılan gıdaya uygulanan ısıl işlemdir. 60 C ile 100 C arasında ısıl işlem uygulanarak gıda içerisindeki zararlı bakterin etkisiz hale getirilmesi sağlanır.

Pastörizatör:
Pastörizasyon işlemini yapan makinalardır. Süt, krema, mevye suyu, Gül suyu, ketçap, mayonez, şıra, bira, şarap, meyve sosu gibi birçok ürünün pastörize etmek mümkündür. Saatte 5 ton ile 50 ton arasında çeşitli kapasitelerde üretilebilirler.

Pastörize etmek istediğiniz ürünü ve günlük kapasitenizi bize ileterek ihtiyacınıza uygun pastörizatörü bulma konusunda yardım alabilirsiniz.

pastörizatör makinası Pastörizatör Nasıl Çalışır ?

Plakalı pastörizatörler bir seri plakadan oluşur. Plakalar arasına yüksek sıcaklığa dayanıklı contalar yerleştirilmiştir. Bu contalar plakalardan geçen sıvıların birbirine karışmasını engellemektedir. Bu plakalar 95 – 125 mm kalınlığında olup paslanmaz çelikten yapılmıştır. Plaka üzerindeki oluklar turbulanslı dolum yaptırır ve ısı transfer yüzeyini arttırır ve sıvının ısı temas süresini uzatır.

pastörizatör

pastörizatör

pastorizator

1- Balans tankı

2-Besleme Pompası

3- Akış kontrolü

4- 1. ve 2. Rejenerasyon

5- Seperatör

6- Isıtıcı

7- Holding tüpü

8- İtişi güçlendirici pompa

9- Sıcak su sistemi

10- Soğutucu

11- Soğutucu

12-Valf

Plakalı pastörizatörlerin çalışma prensibi şu şekilde işlemektedir:

Süt ilk olarak balans tankına gelir, buraya gelmesindeki amaç hat üzerinde süt beslemesinin kesilmemesidir. Yani süt balans tankına alınarak boru hattına girişi sabitlenir. Pompalar yardımı ile alınan süt pastörizatörün 1. rejenerasyon bölümü giriş yapar. 1. rejenerasyon bölümüne gelen süt, daha önceden pastörize edilerek yüksek sıcaklığa ulaşmış süt ile karşılaşır. Bu karşılaşmada iki farklı süt arasında plakalar bulunduğu için direk olarak temas gerçekleşmez. Pastörize süt ile karşıalşan soğuk sütün sıcaklığı 55 C ye ulaşır. 55 dereceye gelen süt 1. rejenerasyondan çıkarak seperatöre gönderilir. Sütün bu aşamadan sonra seperatöre gönderilmesinin nedeni, kremanın ayrılması için en uygun sıcaklışa ulaşmasıdır. 1. rejenerasyondan ayrılıp seperatöre giden sütün kreması ayrılır. (İstenilen yağ oranı elde edilerek standardize edilmiş olur.)
Yağ oranı standardize edilmiş süt 2. rejenerasyon bölümüne gider. Bu bölüme giren süt, holding tüpünden gelen süt ile karşılaşır. (Holding tüpünün ne olduğu ilerki aşamalarda açıklanacaktır.) Bu aşamada sütün sıcaklığı 60-70 derecelere kadar ulaşır.
Daha sonraki aşamada süt ısıtıcı bölümüne ulaşır ve bu işlemde süt sıcak su ile ısıtılır. Bu şekilde sıcaklığı yavaş yavaş yükseltilmiş sütün sıcaklığının tam olarak pastörizasyon sıcaklığına gelmesi sağlanır.
Pastörizasyon sıcaklığına ulaşmış olan süt 2. maddede bahsedilen holding tüpüne yollanır. Burada belirli bir süre bekletilen sütün içersindeki zararlı mikroorganizmaların öldürülmesi sağlanır. Isı tutucu zigzag çizmiş uzun bir boru sisteminden oluşur. Bu işlemdeki amaç sütün pastörizasyon sıcaklığında belirli bir süre kalmasını sağlamaktır.Bu süre ortalama olarak 15 saniyedir. ( 2. maddede bahsettiğim holding tüpünden gelen süt, buradan çıkan süttür.)
Holdin tüpünün sonunda bir termometro ve valf bulunur. Eğer sütün sıcaklığı uygun derecede değilse valf otomatik olarak çalışır ve sütün tekrar pastörize edilmesi için pastörizatör başlangıcına alınır ve sistemi tekrar dolaşması sağlanır.
Eğer sıcaklık konusunda bir sorun olmazsa, sıcak tutucudan çıkan süt tekrar 2. ve 1. rejenerasyon bölmesine ulaştırılır. Buraya gelen süt çiğ süt ile karşılaşarak pastörize edilen sütün soğutulması sağlanır. Pastörize edilen süt soğurken, pastörize edilecek sisteme yeni girmiş çiğ sütün ısıtılması sağlanır. Bu şekilde büyük bir enerji kazanımı sağlanılmış olur.
Pastörize edilen süt son olarak soğutucu bölüme geçerek burda buzlu su ile soğutulması sağlanır.
Pastörizatör işleminin en önemli noktası pastörize ettiğimiz sütü kullanarak, yeni gelen çiğ stü sıcaklığını 65 dereye kadar çıkarmış oluyoruz. Sadece bu aşamadan sonra 65 derecedeki sütün 90 dereceye gelmesi için ekstra olarak bir sıcaklık vermemiz gerekiyor. Çiğ sütü başlangış sıcaklığından 65 dereceye ulaştırmak için başta ısıtmış olduğumuz 90 derecelik pastörize sütü kullandığımızdan büyük bir enerji tasarrufu sağlamış oluyoruz.

Teklifi istenen ürün hakkında açıklayıcı bilgi verilmesi:

Pastörizatör hakkında bilgi almak için neyi pastörize edeceğinizi, saatte kaç ton ürün pastörize etmek istediğinizi belirtirseniz bizde size daha net bir dönüş yapabiliriz.

Teklif  isterken dikkat edilmesi gereken noktalar;

İletişim bilgilerinin eksiksiz olması,
Bir firmaya bağlı çalışıyorsanız, firmanın isminin belirtilmesi,

Pastörizasyon

Pastörizasyon, gıda sanayiinde, besin maddelerini hastalık yapıcı mikroorganizmalardan arındırmak amacıyla uygulanan ısıtma yöntemi. İlk kez 1860’larda Fransız bilim insanı Louis Pasteur tarafından geliştirilen ve onun adıyla anılan bu yöntem, mikroorganizmaların ısı yardımıyla tahrip edilmesi esasına dayanır. İçinde enzim ve bakteri bulunan besleyici özelliği olan maddenin 60 C den 100 °C dereceye kadar ısıl işlemle öldürme veya etkisiz hale getirilme işlemidir.

Bakterilerin ölüm eğrisi canlının bulunduğu asitlik yüzdesi ve uygulanan sıcakla orantılıdır ve bazı sebzelerdeki enzimlerin parçalanma başlangıcı olan 60 °C’den 100 °C dereceye kadar ısı uygulanarak o besin maddesindeki bozulma enzimi parçalanana ve o besin maddesine özgü bakteri öldürme ya da etkisiz hâle getirilme derecesine kadar ısı uygulanır. Besinin merkezindeki sıcaklık esas alınır. Ürünler besi kuvvetine göre bir yıldan bir haftaya kadar dayanıklık kazanır. Pastörize gıdaların ev buzdolabı şartlarında (5 – 7 °C arası) saklanması ve satışa sunulması uygundur. Tazeden daha uzun süre tüketilecek gıdalar pastörize edilerek kullanma süresi uzatılır. Süt 63 °C, Turşular 82 °C, Domates suyu 94 °C dereceye kadar ısıtılarak bakterileri etkisiz hale getirilir. Pastörize etme süresinin yarı süresinde madde genellikle suyla soğutularak 40 °C dereceye getirilmelidir, yoksa renk, kalite kayıpları olur.

Et ve etsular pastörize edilemez, faydası çok kısa süreli olur. Bu yöntemin yaygın olarak uygulandığı gıdaların başında süt gelir. Ayrıca meyve suları, bira ve şarap gibi içeceklerle bazı katı yiyecekler için de bu yöntem kullanılır. Isıl işlemin 101 ve üstündeki derecelerinde basınç da uygulanması gerekir ve buna sterilizasyon denir. Yüksek proteinli olan et, ve baklagilli sebzelerde ve un gibi karbonhidratlar ihtiva eden gıdalarda uygulanır.
Sterilizasyon değerinin hesaplanması
• Isıl yolla dayanıklı hale getirilen birçok gıdaya uygulanan
ısıl işlem parametreleri (sıcaklık ve süre) uygulayıcılar
tarafından bilinmekte ve endüstride bilinen bu değerler
uygulanmaktadır. Nitekim bir çok yayında, hangi gıdanın
kaç derecede ve ne kadar süreyle sterilize edilmesi
gerektiği tablolar halinde yer almaktadır. Ancak, yeni bir
ürünün piyasaya sunulmasında, bu ürüne özgü ısıl işlem
koşullarının öncelikle saptanması zorunludur. Ayrıca
herhangi bir ürünün kendine özgü nitelikleri bu ürüne
uygun ısıl işlem koşullarını saptamayı gerektirebilir. Yeni
bir ürün olmasa bile eğer üretilen gıda, gerek ısı aktarımı
gerekse mikroorganizmaların ölümü açısından bir
farklılık taşıyorsa, bu durumda uygun ısıl işlem
koşullarının bilimsel yollarla saptanması gerekir.
Bir ürünün ısıl işlem koşullarının hesaplanmasında;
önce, o üründe bozulma nedeni olan ısıya en dirençli
mikroorganizmanın termal ölüm süresinin o ürünün
substrat olarak kullanılmasıyla saptanması gerekir. Bunu
izleyerek, o üründe ısıtma ve soğutma sırasında
sıcaklıklar ölçülerek, ısıtma ve soğutma eğrileri
saptanmalıdır. Bu iki ana veri deneysel olarak elde
edildikten sonra, sterilizasyon koşullarının belirlenmesi,
sadece uygun bir metod kullanılarak yapılan bir
hesaplamadan ibarettir.
• Bu hesaplamalarda matematik (formül yöntemi),
grafiksel integrasyon (genel yöntem), toplama ve
nomogram yöntemlerinden yararlanılır.

pastörizasyonunda başlıca üç farklı
yöntem uygulanmaktadır.
Uzun süreli pastörizasyon : 62-65°C‘ler arasındaki sıcaklıklarda 30 dakika,
Kısa süreli pastörizasyon : 71 °C’de 15-40 saniye,
Yüksek sıcaklıkta kısa süreli pastörizasyon : 85-90°C’ler arasındaki sıcaklıklarda
1-4 saniye.

 

3 Commentsto Pastorizatör Çeşitleri

  1. AYDIN GULCAN dedi ki:

    Elma suyu pastorizasyon sistemi kuracağız. Hangi tip Pastörizatör kullanmamızı önerirsiniz.

  2. Burak dedi ki:

    İyi günler yeni bir girişimciyim. Salça üretimi sırasında pastörizatör hattına ihtiyaç duymaktayız. Tek vardiyada pastörize edilmesi gereken salça miktarı 48.500kg’dır.

  3. ahmet vedat yıldız dedi ki:

    gunde azami 500 lt 3000 lıtre arasında olacak sutumu pastorıze ederek satmak ıstıyorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir