Otoklav İmalatımız

Çalışma Prensibi: Otoklavlarda basınçlı buhar ve ısı ile sterilizasyon 100°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda, içindeki suyun yüzeyine yapılan buhar basıncının artırılması ve böylece suyun kaynoama noktasının yükseltilmesiyle sağlanmaktadır. … Yüksek basınç ve buhar atmosferinde materyallerin sterilizasyonu sağlanır.